Γ.Ε.ΜΗ.

nea_egkiklios_5073
Νέα ερμηνευτική εγκύκλιος του νόμου των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων επιβάλει τροποποίηση καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

H νέα ερμηνευτική εγκύκλιος που εκδόθηκε για το νόμο 5073/2023, φέρνει αλλαγές στο πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι οποίες επηρεάζουν τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Ειδικά,…

Learn more
Νέα Υπουργική Απόφαση Σχετικά με τα Πρότυπα Καταστατικά για τη Σύσταση Εταιρειών

Η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων προχωρά με γρήγορους ρυθμούς! Η σύσταση εταιρειών, είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είτε μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο της…

Learn more
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ. με Ευθύνη της Εταιρείας

Το παρόν άρθρο αποτελεί το όγδοο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τις…

Learn more
Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές από το Γ.Ε.ΜΗ.

Το παρόν άρθρο αποτελεί το έκτο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τις…

Learn more
Πρόσθετες Καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. από Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών

Το παρόν άρθρο αποτελεί το πέμπτο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τις…

Learn more
Παράταση Προθεσμιών Διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων Νομικών Προσώπων & Υποβολής Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το Έτος 2023

Όπως ήταν αναμενόμενο, σύμφωνα με τις έγκυρες πληροφορίες που είχαμε λάβει πριν λίγο καιρό, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες: Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 5055/2023 ΦΕΚ (161/Α/29-09-2023) δόθηκε παράταση για…

Learn more
Οι Εταιρικές Πράξεις που Πρέπει να Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το παρόν άρθρο αποτελεί το τέταρτο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ.…

Learn more
Διαδικασία Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., Υποχρεωτικότητα Αναφοράς του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. & Τέλη

Το παρόν άρθρο αποτελεί το τρίτο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ.…

Learn more