Νέα Υπουργική Απόφαση Σχετικά με τα Πρότυπα Καταστατικά για τη Σύσταση Εταιρειών

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων προχωρά με γρήγορους ρυθμούς!

Η σύσταση εταιρειών, είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είτε μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο της χώρας, είναι πλέον μία πραγματικότητα για τη χώρα μας, διευκολύνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τους επιχειρηματίες, αλλά και τους λογιστές-φοροτεχνικούς που τους υποστηρίζουν, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, ακόμα και χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Μέχρι πρότινος, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που ήθελαν να συστήσουν μία εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) με ιδιωτικό έγγραφο, ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση ενός πρότυπου καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή και επέτρεπε στους ενδιαφερόμενους να αναφερθούν μόνο στα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες εταιρείες της ίδιας νομικής μορφής.

Όμως η ύπαρξη αυτού του πρότυπου καταστατικού και η υποχρεωτική του χρήση, ήταν αρκετά περιοριστική για τους ιδιοκτήτες εταιρειών που ήθελαν να εμπεριέχονται στο καταστατικό τους και κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Αυτό το πρόβλημα ήρθε να το λύσει η νέα Υπουργική Απόφαση 5186/2024, που εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2024, και σχετίζεται με τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με ΦΕΚ  (Β’ 556/26-1-2024).

Έτσι,από την 1η Μαρτίου 2024, υιοθετείται σταδιακά η χρήση πρότυπων καταστατικών για όλες τις νομικές μορφές που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απλοποίηση και ομογενοποίηση της διαδικασίας σύστασης εταιρείας, έως το τέλος του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδρυτές των επιχειρήσεων έχουν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, που αφορά σε ένα πρότυπο καταστατικό, στο οποίο προστέθηκαν επιπλέον προαιρετικά άρθρα, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Με άλλα λόγια, οι ιδρυτές εταιρειών έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν περιεχόμενο στο καταστατικό τους κατά βούληση, καθιστώντας το πληρέστερο και αρτιότερο.

Ο νέα αυτή Υπουργική Απόφαση αφορά στη σύσταση των παρακάτω εταιρικών μορφών:

1. Ομόρρυθμη Εταιρεία

2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία

3. Αστική Εταιρεία

4. Κοινοπραξία

5. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

6. Ανώνυμη Εταιρεία

7. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

8. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

9. Ευρωπαϊκή Εταιρεία

10. Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές.

11. Αστικός Συνεταιρισμός

12. Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας

13. Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

14. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

15. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

16. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

17. Συνεταιρισμός Εργαζομένων.

Τα πρότυπα καταστατικά θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στις ημερομηνίες που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Νομική μορφήΗλεκτρονική
σύσταση με
πρότυπο καταστατικό
Ηλεκτρονική
σύσταση με
πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο
Ανώνυμη ΕταιρείαΣε ισχύΑπό 01-03-2024
Εταιρεία Περιορισμένης ΕυθύνηςΣε ισχύΑπό 01-03-2024
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική ΕταιρείαΣε ισχύΣε ισχύ
Ομόρρυθμη ΕταιρείαΣε ισχύΑπό 01-03-2024
Ετερόρρυθμη ΕταιρείαΣε ισχύΑπό 01-03-2024
Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά μετοχέςΑπό 01-05-2024Από 01-05-2024
ΚοινοπραξίαΑπό 01-05-2024Από 01-05-2024
Αστική εταιρείαΑπό 01-05-2024Από 01-05-2024
Αστικός ΣυνεταιρισμόςΑπό 01-07-2024Από 01-07-2024
Ενεργειακή Κοινότητα ΠολιτώνΑπό 01-07-2024Από 01-07-2024
Κοινότητα Ανανεώσιμης ΕνέργειαςΑπό 01-07-2024Από 01-07-2024
Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης ΕυθύνηςΑπό 01-10-2024Από 01-10-2024
Κοινωνική Συνεταιριστική ΕπιχείρησηΑπό 01-10-2024Από 01-10-2024
Συνεταιρισμός ΕργαζομένωνΑπό 01-10-2024Από 01-10-2024
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική ΕταιρείαΑπό 01-12-2024Από 01-12-2024
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού ΣκοπούΑπό 01-12-2024Από 01-12-2024
Ευρωπαϊκή ΕταιρείαΑπό 01-12-2024Από 01-12-2024

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα πρότυπα καταστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται με/και εισφορές σε είδος, για τις οποίες απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος ή απαιτείται από ειδικότερη νομοθεσία και η σύσταση πραγματοποιείται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

Τόσο πριν, όσο και τώρα, μετά την έκδοση αυτής της νέας Υπουργικής Απόφασης, η σύσταση εταιρείας είναι μία διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι στη νέα e-ΥΜΣ έχει ενσωματωθεί και έλεγχος νομιμότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κάθε φορά που είτε απαιτείται από τη νομοθεσία ή επιλέγεται από τους ενδιαφερόμενους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτοί οι έλεγχοι οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις, διότι δεν έχει γίνει σωστά η συμπλήρωση του καταστατικού. Ιδιαίτερα δε τώρα, με τη χρήση του καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, η εκπόνησή του θα πρέπει να υλοποιείται με πολύ προσοχή, γιατί πολύ απλά κάθε «μπλοκάρισμα» της διαδικασίας σύστασης μιας εταιρείας, παρακωλύει την έναρξη της λειτουργίας της και επεκτείνει το χρόνο ενασχόλησης των υπευθύνων που έχουν αναλάβει να την διεκπεραιώσουν, οδηγώντας όπως είναι λογικό, σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες της.

Η ομάδα της ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. είναι πάντα στη διάθεσή σας να σας καθοδηγήσει και να σας υποστηρίξει, ώστε ακόμα και αυτή η φαινομενικά απλή διαδικασίας της έναρξης μιας εταιρείας, να ολοκληρωθεί επιτυχώς στο χρόνο που πρέπει.

Περισσότερα άρθρα