Παράταση Προθεσμιών Διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων Νομικών Προσώπων & Υποβολής Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το Έτος 2023

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Όπως ήταν αναμενόμενο, σύμφωνα με τις έγκυρες πληροφορίες που είχαμε λάβει πριν λίγο καιρό, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες:

  • Διεξαγωγής των τακτικών γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2023.
  • Υποβολής των πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 5055/2023 ΦΕΚ (161/Α/29-09-2023) δόθηκε παράταση για το έτος 2023 στην προθεσμία διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Δηλαδή οι εταιρείες είναι πλέον υποχρεωμένες να:

  • Υλοποιήσουν τις γενικές τους συνελεύσεις έως τις 30 Οκτωβρίου του 2023, αντί της προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 2023
  • Υποβάλουν τα πρακτικά των συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ έως τις 19 Νοεμβρίου του 2023, αντί της προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 2023.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, συμπίπτει με αυτή του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Τράπεζα το Μάιο του 2023: «Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για τις ανάγκες Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξουμε στην ορθή συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να ολοκληρώσετε αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις προαναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες έγκαιρα και στις απαιτήσεις του νόμου για την Τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και στις υποχρεώσεις των εταιρειών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

  • Η μη εναρμόνιση των εταιρειών με τον προαναφερόμενο νόμο για το Γ.Ε.ΜΗ. οδηγεί αυτομάτως σε αναστολή καταχωρήσεων και σε πρόστιμο.
  • Η μη υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει ως συνέπεια την μη χορήγηση δανείων στις εταιρείες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας

Περισσότερα άρθρα