Εναρμόνιση και τροποποίηση καταστατικού: Δύο αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα πραγματοποιούνται πολλές αλλαγές που αφορούν το εμπορικό και νομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες, με στόχο την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, ώστε η χώρα μας να γίνει πιο ανταγωνιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις.

Αυτό το ρόλο ήρθε να παίξει και ο νόμος 4548/2018, θέτοντας σε ισχύ το νέο Δίκαιο Ανωνύμων Εταιρειών. Μεταξύ των πολλών και σημαντικών ρυθμίσεων που εμπεριέχει είναι και αυτή που αφορά την εναρμόνιση των καταστατικών των εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 183 του νόμου, με τίτλο «Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών», αναφέρεται ότι οι ήδη υφιστάμενες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους μέχρι τις 31/12/2019. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι πολλές οι εταιρείες που αξιοποίησαν τις ευνοϊκές διατάξεις αυτού του νόμου σχετικά με την εναρμόνιση των καταστατικών τους.

Και μπορεί να πει κανείς: «Και τι πειράζει αφού δεν υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις;»

Και όμως υπάρχουν έμμεσες!

Ουκ ολίγες εταιρείες βρίσκονται συχνά σε φάση τροποποίησης του καταστατικού τους, για πολλούς και διάφορους λόγους. Όταν λοιπόν μία ανώνυμη εταιρεία θέλει να προβεί σε τροποποίηση καταστατικού, η πιο συχνή διαδικασία που ακολουθεί, λόγω του προαναφερόμενου νόμου, είναι να μπει πρώτα στη διαδικασία να το εναρμονίσει (γιατί είναι υποχρεωτικό). Κι εκεί ξεκινά το πρόβλημα.

Πολλοί που ασχολούνται με ανάλογες εταιρικές υποθέσεις πιστεύουν ότι αν απλά πάρουν όλες τις δυνατότητες του νόμου, δηλαδή τα άρθρα του και τα προσθέσουν στο νέο καταστατικό, αφαιρώντας τα σημεία εκείνα που αναφέρονται στις παλιές διατάξεις που έχουν καταργηθεί, χωρίς να τα προσαρμόζουν στην ιδιαίτερη περίπτωση της κάθε εταιρείας, κάνοντας χρήση και της σωστής γλώσσας, τότε δεν θα υφίσταται κανένα θέμα, η εταιρεία θα κάνει τις αλλαγές που θέλει και θα συνεχίσει να λειτουργεί με ομαλό τρόπο.

Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς γιατί ουσιαστικά δεν γίνεται εναρμόνιση του καταστατικού!

Και εδώ έρχεται το Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο ελέγχει ενδελεχώς οποιοδήποτε νέο καταστατικό υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι νομικοί σύμβουλοι του Γ.Ε.ΜΗ., όταν παρατηρούν ότι το νέο τροποποιημένο καταστατικό δεν έχει εκπονηθεί με το σωστό τρόπο, δηλαδή δεν έχει ενσωματώσει όπως πρέπει τις νέες διατάξεις και τελικά δεν έχει εναρμονιστεί, επιβάλουν κυρώσεις. Μπλοκάρουν τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις, μέχρι που να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Και κάθε τέτοιας μορφής καθυστέρηση, μεταφράζεται σε οικονομική επιβάρυνση για την εταιρεία. Δεν μπορεί να προχωρήσει προς την κατεύθυνση που θέλει τη στιγμή που θέλει. Επιπλέον, απαιτείται περισσότερος χρόνος ενασχόλησης από τους υπεύθυνους που έχουν αναλάβει αυτή τη διεργασία.

Ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της Ελλάδας είναι μονόδρομος. Και εκσυγχρονισμός σημαίνει να ακολουθώ πιστά και ολοκληρωμένα τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας μου. Και τι σημαίνει σωστά; Υλοποιώ τις απαραίτητες διαδικασίες με τον σωστό τρόπο, στο σωστό χρόνο, έχοντας δίπλα μου υπεύθυνους, εξειδικευμένους συνεργάτες, που με γλιτώνουν από άσκοπες καθυστερήσεις και μου επιτρέπουν να αφοσιωθώ στους επιχειρησιακούς μου στόχους.

Περισσότερα άρθρα