Ευκαιρίες που Προκύπτουν από το Νέο Νόμο Περί Εταιρικών Μετασχηματισμών

Νέα Δωρεάν υπηρεσία!
Κλείστε μία δεκάλεπτη συμβουλευτική συνάντηση και ρωτήστε μας ό,τι σας απασχολεί περί εταιρικών πράξεων!

Metasximatismoi

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που έχει ως χαρακτηριστικό την ύπαρξη πολλών πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλές φορές δε, παρατηρείται το φαινόμενο ένας ή περισσότεροι άνθρωποι να διατηρούν περισσότερες των μία επιχειρήσεων (είτε ατομικές, είτε σε μορφή εταιρείας) και μάλιστα με το ίδιο ή συμπληρωματικό αντικείμενο. Όμως, η ύπαρξη πολλών μικρών επιχειρήσεων δεν δίνει στους ιδιοκτήτες τους το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα ήθελαν ή θα έπρεπε να έχουν, προκειμένου να είναι βιώσιμες αλλά και να αναπτύσσονται τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Εδώ έρχεται ο νέος νόμος 4935/2022, που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα, στις 26 Μαΐου 2022, με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» (ΦΕΚ 103/Α/26-5-2022).

Αυτή η νέα νομοθετική πρωτοβουλία δίνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω μετασχηματισμών επιχειρήσεων που αφορούν συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή/και μετατροπές, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενη ή νέα εταιρεία. Επιπλέον, προάγει τη δημιουργία συνεργασιών, κάτι που λείπει από την Ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, και κάνει τη διαφορά στο πεδίο του επιχειρείν, δίνοντας ώθηση στην καινοτομία και την υγιή ανταγωνιστικότητα.

Ήδη ξεκίνησαν οι Έλληνες επιχειρηματίες να αξιοποιούν αποτελεσματικά αυτό το νέο νόμο.

Παράδειγμα αυτής της πολύ θετικής εξέλιξης αποτελεί ένας ιδιοκτήτης τριών εταιρειών που δραστηριοποιείται στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Αποφάσισε να συγχωνεύσει αυτές τις τρεις εταιρείες, δημιουργώντας μία Ανώνυμη Εταιρεία, με στόχο και να αυξήσει την επιχειρηματική του δύναμη, αλλά και να μειώσει τα έξοδα της νέας επιχείρησης, μέσω της μείωσης του φόρου εισοδήματος κατά 30% (εφόσον φυσικά πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που παρατίθενται στο νέο νόμο).

Όμως, αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρηματίες είναι ότι η διαδικασία μίας συγχώνευσης και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα από μία σειρά πολύ καλά σχεδιασμένων βημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς στο χρόνο που πρέπει.

Τα βήματα λοιπόν που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη συγχώνευση των τριών εταιρειών της περίπτωσης που αναφέρθηκε πιο πάνω είναι:

  • Απόφαση αντίστοιχου οργάνου (π.χ. διοικητικό συμβούλιο) της κάθε μίας εκ των τριών επιχειρήσεων για να εκφραστεί με επίσημο τρόπο η θέληση για υλοποίηση της συγχώνευσης
  • Εκπόνηση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με παράλληλη ενημέρωση της καρτέλας της κάθε εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Δημιουργία νέου εναρμονισμένου καταστατικού (σύμφωνα με το νέο νόμο για το Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο θα περιέχει και το ιστορικό της συγχώνευσης
  • Υλοποίηση όλων των απαραίτητων εταιρικών πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ για ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Έτσι λοιπόν, αν θέλουν οι Έλληνες επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο το νέο αυτό το νόμο περί εταιρικών μετασχηματισμών και να πάνε σε ένα άλλο επίπεδο την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, θα πρέπει να σχεδιάσουν το project του μετασχηματισμού προσεκτικά, εμπλέκοντας τους κατάλληλους συνεργάτες σε επίπεδο λογιστικό-φοροτεχνικό αλλά και υλοποίησης των διαδικασιών που αφορούν τις εταιρικές πράξεις.

Περισσότερα άρθρα