• ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ

 • ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η εταιρεία, από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της στα παρακάτω αντικείμενα:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δημοσίευση των εταιρικών πράξεων όλου του τύπου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σε πανελλαδικό επίπεδο, ανεξαιρέτως νομικής μορφής. (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Ο.Ε/Ε.Ε).

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρειών βάσει του Ν. 4548/2018 (για τις Α.Ε.) και του Ν. 4541/2018 (για τις Ε.Π.Ε.), επέφερε την ανάγκη της τροποποίησης των καταστατικών, ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις τους. Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την εναρμόνιση των καταστατικών των εταιρειών σας με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τη σύνταξη των κατάλληλων αποφάσεων των εταιρικών οργάνων και όλων των σχετικών κειμένων μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Το δυναμικό της εταιρείας αλλά και η εξειδικευμένη γνώση που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα του επιχειρείν, δίνει τη δυνατότητα της άμεσης παροχής πληροφοριών στους πελάτες μας. Μέλημα της εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη σε όλα τα επίπεδα κάνοντας τον έναν υπεύθυνο πληροφοριακό πολίτη.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ- ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και ταχύτητα μετασχηματισμούς-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις για πάσης φύσεως νομικής μορφής εταιρείες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4601/2019).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. – Ε.Ε. κατά μετοχές) του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην πλατφόρμα της Τραπέζης της Ελλάδος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία σύστασης νομικών προσώπων σε συνδυασμό με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες αρχές.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Φ.Ε.Κ. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η εταιρεία μας παρέχει πρόσβαση στους πελάτες της στο αρχείο Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το 1869 μέχρι σήμερα καθώς και τη παροχή της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ίδρυσή της (Συμφωνία Άνθρακος και Χάλυβος) ως την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σημερινή της μορφή.

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη-επιμέλεια-επίβλεψη και εκτύπωση των οριστικών τίτλων των μετοχών της εταιρείας σας.

Δείγματα μετοχών

"Ένας Υπεύθυνος Πληροφοριακός Πολίτης"

ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ


Οι ανάγκες των πελατών αποτελούσαν ανέκαθεν για την εταιρεία μας πρωταρχικό σκοπό.

Η χρόνια εμπειρία μας από το 1972 στον χώρο των επιχειρήσεων, η αξιοσημείωτη εμπιστοσύνη των πελατών μας, η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης που παρέχουμε, το ειδικευμένο δυναμικό μας και το ολοκληρωμένα υψηλό επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε αποδεικνύει ότι η εταιρεία παραμένει πρωτοπόρα στον χώρο των εταιρικών δημοσιεύσεων.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

H εταιρεία μας λειτουργεί σταθερά προσηλωμένη στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της μέσα από την κατανόηση των αναγκών τους.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η κυριότερη αποστολή μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των πελατών μας μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι πλήρως προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα του «επιχειρείν». Κάθε τμήμα της εταιρείας είναι εξειδικευμένο στο αντικείμενο με το οποίο απασχολείται.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η χρήση της τεχνολογίας μέσα από το διαδίκτυο είναι βασικό εργαλείο για την εταιρεία μας. Τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα στις ανάγκες της πληροφόρησης.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η εταιρεία απαρτίζεται από συγκεκριμένα τμήματα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ολική λειτουργία της εταιρείας.

Το Τμήμα Πωλήσεων έχει ως σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών μας.

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Tηλέφωνο: 23920-23900 Εσ.2

Γραφεία Αθηνών: 210-5131101

sales@lemonopoulos.gr

Σας παρέχει άμεση εξυπηρέτηση για την έγκαιρη και έγκυρη δημοσίευση σας.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Tηλέφωνο: 23920-23900 Εσ.4

customers@lemonopoulos.gr

 

Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη, την επιμέλεια, την επίβλεψη και εκτύπωση μετοχών.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Tηλέφωνο 23920-23900 Εσ.3

metoxes@lemonopoulos.gr

Είναι αρμόδιο για τη τιμολόγηση οικονομικών δεδομένων.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Tηλέφωνο: 23920-23900 Εσ.5

account@lemonopoulos.gr

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

750 ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΘΕΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
450 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
380 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
888150 ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟΙ ΤΟΜΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ


Παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. για πενήντα ημερολογιακές ημέρες βάσει του άρθρου 56 του Ν.4825/2021 (ΦΕΚ Α' 157/04-09-2021).

Τελική ημερομηνία διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 30/10/2021

Τελική ημερομηνία υποβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. : 19/11/2021

Διαβάστε το νομοσχέδιο από εδώ.


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.
Διαβάστε το νομοσχέδιο από εδώ.


Στις 13/06/2018 ψηφίστηκε ο Ν. 4548/2018 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Με τον νέο νόμο αναμορφώνεται πλήρως το δίκαιο των ΑΕ και καταργείται ο απαρχαιωμένος νόμος 2190/1920, ο οποίος παρουσίαζε πολλά νομοτεχνικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα. Μερικές από τις αξιοσημείωτες τροποποιήσεις του ισχύοντος δικαίου, είναι οι ακόλουθες:

Ν. 4548/2018
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Διάρκεια
 • Εταιρική Επωνυμία
 • Μετοχικό Κεφαλαίο
 • Μετοχές
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Γενική Συνέλευση
 • Διάθεση κερδών
 • Λύση εταιρείας
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Η εναρμόνιση του καταστατικού διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών και τους δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν κάθε ευελιξία που προβλέπει ο νέος νόμος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Επικοινωνήστε μαζί μας. Στα γραφεία της εταιρείας μας θα βρείτε ένα ζεστό περιβάλλον και ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν.

Έδρα: Εθν. Συμφιλίωσης 31 - Θεσσαλονίκη Περαία Τ.Κ.57019 - Τ.Θ.4180
23920-23900
Το μήνυμα σας έχει σταλεί! Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας.