• ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ


ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

"Ένας Υπεύθυνος Πληροφοριακός Πολίτης"

ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ


Οι ανάγκες των πελατών αποτελούσαν ανέκαθεν για την εταιρεία μας πρωταρχικό σκοπό.

Η χρόνια εμπειρία μας από το 1972 στον χώρο των επιχειρήσεων, η αξιοσημείωτη εμπιστοσύνη των πελατών μας, η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης που παρέχουμε, το ειδικευμένο δυναμικό μας και το ολοκληρωμένα υψηλό επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε αποδεικνύει ότι η εταιρεία παραμένει πρωτοπόρα στον χώρο των εταιρικών δημοσιεύσεων.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

H εταιρεία μας λειτουργεί σταθερά προσηλωμένη στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της μέσα από την κατανόηση των αναγκών τους.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η κυριότερη αποστολή μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των πελατών μας μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι πλήρως προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα του «επιχειρείν». Κάθε τμήμα της εταιρείας είναι εξειδικευμένο στο αντικείμενο με το οποίο απασχολείται.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η χρήση της τεχνολογίας μέσα από το διαδίκτυο είναι βασικό εργαλείο για την εταιρεία μας. Τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα στις ανάγκες της πληροφόρησης.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η εταιρεία απαρτίζεται από συγκεκριμένα τμήματα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ολική λειτουργία της εταιρείας.

Το Τμήμα Πωλήσεων έχει ως σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών μας.

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Tηλέφωνο: 23920-23900 Εσ.2

Γραφεία Αθηνών: 210-5131101

sales@lemonopoulos.gr

Σας παρέχει άμεση εξυπηρέτηση για την έγκαιρη και έγκυρη δημοσίευση σας.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Tηλέφωνο: 23920-23900 Εσ.4

customers@lemonopoulos.gr

 

Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη, την επιμέλεια, την επίβλεψη και εκτύπωση μετοχών.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Tηλέφωνο 23920-23900 Εσ.3

metoxes@lemonopoulos.gr

Είναι αρμόδιο για τη τιμολόγηση οικονομικών δεδομένων.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Tηλέφωνο: 23920-23900 Εσ.5

account@lemonopoulos.gr

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

750 ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΘΕΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
450 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
380 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
888150 ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟΙ ΤΟΜΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η εταιρεία, από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της στα παρακάτω αντικείμενα:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δημοσίευση των εταιρικών πράξεων όλου του τύπου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σε πανελλαδικό επίπεδο, ανεξαιρέτως νομικής μορφής. (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Ο.Ε/Ε.Ε).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία σύστασης νομικών προσώπων σε συνδυασμό με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες αρχές.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Φ.Ε.Κ. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η εταιρεία μας παρέχει πρόσβαση στους πελάτες της στο αρχείο Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το 1869 μέχρι σήμερα καθώς και τη παροχή της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ίδρυσή της (Συμφωνία Άνθρακος και Χάλυβος) ως την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σημερινή της μορφή.

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη-επιμέλεια-επίβλεψη και εκτύπωση των οριστικών τίτλων των μετοχών της εταιρείας σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ένα από τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα είναι το λογότυπο. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του εταιρικού λογοτύπου σας, καθώς και την εφαρμογή του σε επαγγελματικές κάρτες, φακέλους και επιστολόχαρτα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας για λογαριασμό των πελατών μας.

ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Το δυναμικό της εταιρείας αλλά και η εξειδικευμένη γνώση που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα του επιχειρείν, δίνει τη δυνατότητα της άμεσης παροχής πληροφοριών στους πελάτες μας. Μέλημα της εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη σε όλα τα επίπεδα κάνοντας τον έναν υπεύθυνο πληροφοριακό πολίτη.

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Όλες οι επιχειρήσεις η σύσταση των οποίων έγινε πριν τις 4.4.2011 υποχρεούνται από τα τέλη του 2012 να προβούν στην απογραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία μας, έχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αναλάβει την διαδικασία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των πελατών της τόσο σε επίπεδο ηλεκτρονικής υποβολής στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. όσο και σε επίπεδο φυσικής κατάθεσης δικαιολογητικών εγγραφής στο ανάλογο Επιμελητήριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ


Βάσει του Ν.4250/2014 (άρθρο 2 - Φ.Ε.Κ. Α 74/26.03.2014) αλλάζει η μέχρι τώρα υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται ατελώς χωρίς την έκδοση του διπλοτύπου που ισχύει για τη δημοσίευση πράξεων στο Εθνικό Τυπογραφείο. Εν συνεχεία, καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Επικοινωνήστε μαζί μας. Στα γραφεία της εταιρείας μας θα βρείτε ένα ζεστό περιβάλλον και ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν.

Έδρα: Εθν. Συμφιλίωσης 31 - Θεσσαλονίκη Περαία Τ.Κ.57019 - Τ.Θ.4180
23920-23900
Το μήνυμα σας έχει σταλεί! Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας.